myrkdalen-portal

Myrkdalen utvider løypenettet: To nye skitrekk klar vintersesong

Utvidelse av løypenettverket i Myrkdalen har ligget i kortene siden utbyggingen i Mørkveslia startet, og nå er dato for driftsstart bekreftet. Fra 1. desember 2023 kobler to nye skitrekk området sammen med resten av skisenteret.

-Kontrakt med heisleverandør er signert og så snart snøen er borte starter arbeidet med planering av trekktrase og fundamentering, sier Eigendomsrådgiver, Nils Akselberg. -Driftstart er satt til 1. desember, akkurat i tide til skisesongen.

I denne omgangen er det snakk om to nye trekk. Et omtrent 700 meter langt tallerkentrekk vil gå fra Hagamyra opp til øvre Mørkve, der et vel 1200 meter langt t-trekk går videre opp mot Mørkvestølen. Herifra kommer det en skiløype som kobler seg på det etablerte løypenettet til Storhaugekspressen.

Ski inn - ski ut

Allerede i vinter har de nye hytteeierne i Mørkveslia fått nyte godt av ski-inn fasiliteter, med busstransport fra hyttene til sentrum om morgenen og ski tilbake via transportløypen fra Storhaugen på ettermiddagen. Til neste år blir det ski-ut tilkomst uten bruk av buss.

-Med en snøvinter som i år er det også en del som har fått prøvd seg litt utenfor løypen og virkelig fått opplevd Mørkveslia som et puddereldorado, sier eigedomsrådgiveren. -Og til neste år blir dette området tilgjengelig for alle.

Visning i høstferien

Leve hytter, som leverer hyttene i Hagamyra-feltet, inviterer til visning fra kl. 15-17 både lørdag 7. tirsdag 10 og lørdag 14. oktober

Påmelding til visning hege@levehytter.no

Powered by Plyo - Visuals by 3D Estate