myrkdalen-portal

Forseinking av nye heisar

Basert på Voss Herad, NVE og Statsforvaltaren si nye tilråding om omprosjektering av dei nye skitrekka i Mørkveslia, har Myrkdalen Fjellheisar beslutta at bygging av skitrekk T1 og T2 vert utsett. Dette for å sikra at heisen kjem i eit område der det ikkje er fare for sørpeskred. Det er satt i gang vidare prosjekteringsarbeid og vil bli sendt inn ny søknad om byggeløyve når prosjektet er ferdig utgreia. 


Heisen, med master og utstyr, er ferdig produsert og klar for transport til Myrkdalen. I medhald til tidslinja for omprosjekteringsarbeidet, reknar me med at skitrekka vil stå klare til sesongstart 2024/2025. 


Det vert buss frå Mørkveslia til Myrkdalen Hotel kl. 10.00 kvar laurdag og søndag, samt i feriar. Me beklager ulempa dette kan medføra og vonar alle får ein fin vintersesong til trass av dette.